preskoči na sadržaj

U priloženim dokumentima nalaze se:

- 2. izmjena plana za 2020. godinu

- plan nabave za 2021. godinu

 

U priloženom dokumentu nalazi se poziv za podnošenje ponuda.

 U priloženim dokumentima nalazi se plan nabave za 2020. godinu  

 

Na  temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br.143/13) i članka 70. Statuta Ugostiteljsko-turističke škole,  uz suglasnost Školskog odbora, dana 29.12.2017.  godine ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole donio je:

Plan nabave Ugostiteljsko-turističke škole Osijek za 2018. godinu

  I.

Ovim Planom nabave Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, planira se nabava roba i  usluga u 2018. godini:

 

  II.

Plan nabave Ugostiteljsko-turističke škole Osijek za 2018. godinu obuhvaća sve predmete  nabave čija je nabava planirana na osnovu    Financijskog plana, a sve sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11; 83/13. i 143/13.)  

 

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Plan nabave Ugostiteljsko-turističke škole za 2018. godinu bit će objavljen na internetskim stranicama Ugostiteljsko-turističke škole Osijek ((http://ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr)) sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 143/13.), kao i sve njegove izmjene.

 

U prilogu se nalazi dokument u cijelosti-

Plan nabave za 2018. godinu  Ugostiteljsko-turističke škole Osijek

 

 

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ugostiteljsko - turistička škola, Osijek, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

RASPORED SATI
Raspored sati


KNJIŽNICA
Knjižnica
 • KNJIŽNICA


Međupredmetne teme
Međupredmetne teme


DOM UČENIKA
Dom učenika


FACEBOOK ŠKOLE
Facebook škole


EKO-ŠKOLA

EKO-KODEKS

Svojim djelima čovjek slika sebe !
Svaka kap na ovom svijetu vrijedna je našeg života 
Kao i mi i voda je dio prirode !
Zašto zagađivati kad možemo čuvati ?
Sve što je dragocjeno, a biser nije, samo se u čistoj vodi krije !
Priroda se razvija da li i naša savjest ?
Nije važno tko si, nego kako se ponašaš !
Ako čovjek pljune na tlo, pljune i na sebe samog !
Ono što si očistio danas, čuvaj čisto i sutra !
Priloženi dokumenti:
EKO-SKOLA.docx


Korisni linkovi
preskoči na navigaciju